Thi công gia cố kết cấu công trình

Các dịch vụ khác

Kiểm định nhà xưởng nhằm mục đích đánh giá khả năng chịu lực, ổn định của kết cấu nhà xưởng, giúp hoạt động sản xuất của được duy trì, phát hiện và xử lý kịp thời nếu có biểu hiện bất thường ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình, đảm bảo tuổi thọ công trình, an toàn về người và tài sản bên trong nhà xưởng.

Mục đích của kiểm định nâng tầng: - Kiểm định nhằm đánh giá kết cấu công trình hiện hữu có đủ khả năng chịu lực khi tiến hành cải tạo, nâng thêm tầng không. Trong trường hợp không đủ thì phương án gia cố kết cấu hiện hữu như thế nào để đảm bảo khả năng chịu lực, độ an toàn của công trình ? Những công tác thường thực hiện khi kiểm định phục vụ cải tạo, nâng tầng: + Khảo sát, kiểm tra hiện trạng công trình: + Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện chịu lực chính của công trình. + Xác đinh số lượng và đường kính cốt thép trong cấu kiện bê tông. + Kiểm tra cường độ bê tông: Bằng phương pháp nén phá hoại hoặc thí nghiệm không phá hoại. + Đào đất, kiểm tra kích thước móng, đà kiềng. + Căn cứ số liệu thu thập ở hiện trường, tính toán đánh giá khả năng chịu lực khi tiến hành cải tao, nâng thêm tầng.

Mục đích của kiểm định công trình lân cận: - Xác định hiện trạng các công trình lân cận trước và trong quá trình thi công để làm căn cứ, cơ sở đánh giá những ảnh hưởng từ việc thi công, phương án sửa chữa và chi phí khắc như thế nào. Những công tác thường thực hiện khi kiểm định công trình lân cận: + Kiểm tra, xác định các vị trí nứt của các công trình lân cận: chiều dài, chiều rộng, hướng nứt. + Xác định các vị trí thấm dột, lún sụt nền. + Quan sát ghi nhận tình trạng đóng mở cửa đi và cửa sổ. + Đo xác định độ nghiêng tổng thể các công trình lân cận tại thời điểm kiểm tra. + Chụp hình ghi nhận toàn bộ những hư hỏng, khuyết tật hiện trạng của công trình lân cận. + Lập báo cáo kiểm định công trình lân cận

- Thí nghiệm vật liệu là công tác không thể thiếu trong tất cả các công trường xây dựng, là căn cứ để đánh giá chất lượng, giải quyết tranh chấp giữa các bên, căn cứ để nghiệm thu công trình xây dựng. - Ngoài ra, kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng còn là căn cứ để đánh giá chất lượng hiện hữu của công trình trong quá trình khai thác và sử dụng.