Dự án

proj
location_on
Số 1, Đường Số 1, Kcn Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

Công trình: SONADEZI BUILDING Địa điểm: SỐ 1, ĐƯỜNG SỐ 1, KCN BIÊN HÒA 1, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI Nội dung công việc: Quan trắc lún và nghiêng công trình với 3 chu kỳ

proj
location_on
TP. Vũng Tàu

Công trình: REVAM NH3 VÀ NPK Hạng mục: GRANULATION BUILDING, TRANSFER TOWER 3, TAILGAS Địa chỉ : KCN PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU Chủ đầu tư: CN TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HCDK –CTCP –NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ