Binh Gia Resident

Binh Gia Resident
Mô tả dự án
  • Chủ đầu tư
  • Phạm vi công việc
  • Giá trị hợp đồng
  • Tiến độ
  • Loại hình dự án
  • Địa điểm
    TP. Vũng Tàu

This is the body of the lorem ipsum post

Vị trí
Các dự án khác
proj
location_on
TP. HCM

Kiểm định công trình lân cận